Vijesti koje uključuju oznaku: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Image

Javni poziv za dodjelu sredstava za programe u 2019.godini