Vijesti koje uključuju oznaku: Gender centar

Image

Multisektorski pristup važan za efikasniju borbu protiv nasilja u porodici

Image

Vlada FBIH//U ponedjeljak i utorak Konferencija o borbi protiv nasilja u porodici

Image

Vlada SBK / Sastanak o donošenju mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici