Vijesti koje uključuju oznaku: Mahala polje

Image

OV Kiseljak mimo volje građana: Svinjarevo ostaje Svinjarevo

Image

OV Kiseljak: Svinjarevo mijenja naziv u Mahala polje?