Travnik: Dvadeset uspješnih godina 'Centra za edukaciju mladih- CEM'

Jedna od najaktivnijih i najvećih nevladinih omladinskih organizacija na području Srednjobosanskog kantona Centar za edukaciju mladih-CEM nakon uspješne kontinuirane dvadesetogodišnje posvećenosti radu sa mladim ljudima, danas se etablirao kao veoma respektabilna i značajna bh edukativno-zabavna ustanova koja podstiče i potpomaže kreiranje i implementaciju politika koje štite prava mladih, žena i djece.

U okviru svojih strateških programskih ciljeva obuhvataju različite i mnogobrojne omladinske aktivnosti, konstantno razvijaju i nadograđuju inovativne i interaktivne obrazovne sadržaje, tehnike i metode, te aktivno zagovaraju ideju demokratskog i pravednog bosanskohercegovačkog društva, zasnovanog na zdravim životnim stilovima, u kojem svi građani imaju društvene sposobnosti da ostvaruju svoja prava i aktivno doprinose njegovom razvoju i uređenju. Vrlo često su i nositelji brojnih važnih kulturno-zabavnih i sportskih događaja kojima se znatno unapređuje životna sredinu mladih ljudi kreirajući pozitivan imidž Travnika kao mjesta pogodnog za raznovrsne, korisne i kreativne omladinske sadržaje.

U septembru prošle godine, nakon višemjesečnih aktivnosti uređenja zapuštenog i devastiranog prostora bivše zgrade RTV Travnik uselili su se u društveni centar simboličnog imena "Druga kuća", te mladim ljudima u Travniku u novim savremno uređenim prostorijama u samom centru grada ponudili izvrsne uslove za usvajanja različitih vještina, kompetencija i neoficijelnih znanja.

Ove godine, u saradnji sa Općinom Travnik i Komisijom za mlade, Centar za edukaciju mladih će pokrenuti aktivnosti na izradi nove Strategije za mlade Općine Travnik, kako bi cijela zajednica sistemski mogla pristupiti problemima i potrebama mladih, kao i njihovom rješavanju, a o brojnim CEM-ovim nastupajućim aktivnostima, programima i projektima razgovarali smo sa portparolom Centra za edukaciju mladih- CEM, Rismirom Krajišnikom.

Novum.ba: Prilikom nedavnog svečanog otvaranja vaših novih prostorija, čast presjecanja vrpce pripala je upravo vašim brojnim volonterima, koliko su zapravo mladi ljudi u Travniku zainteresovani za aktivnosti koje vi nudite i realizujete ?

Rismir : I ove godine ćemo nastaviti naše aktivnosti u okviru omladinskog rada kroz različite vrste radionica, edukacijskih programa, treninga, seminara i sl. Cilj nam je uključiti što više mladih ljudi u naš rad, te im ponuditi kvalitetne programe, zasnovane na njihovim potrebama i interesovanjima, kao i doprinijeti njihovom razvoju u savjesne, odgovorne i aktivne građane. Svake godine je sve veći broj mladih zainteresovan za naše aktivnosti, a dokaz tome je cifra od 50 aktivnih volontera koji gotovo svakodnevno učestvuju u akivnostima iz različitih CEM-ovih programa.

Novum.ba: Tokom protekle godine nekoliko omladinskih projekata je financijski potpomognuto i realizovano putem programa Centra za edukaciju mladih -„Travničkog fonda za mlade“, da li će i ove godine mladi ljudi moći računati na ovu vrstu pomoći?

Rismir: Konkretno, ove godine će naš CEM Omladinski fond raspisati novi poziv za finansiranje omladinskih projekata. Podsjećam da su prošle godine travnički omladinci realizovali dva vrlo uspješna projekta uz našu podršku (3x3 Basket i Ljetne olimpijske igre), tako da ove godine planiramo podržati više projekata. U okviru našeg programa „Travel for Knowledge“ nastavit ćemo slati mlade ljude na različite seminare u i izvan granica BiH. Budući da imamo jako dobru saradnju sa zaista mnogo međunarodnih organizacija, već imamo planirano učešće na nekoliko seminara u Evropi, na kojima će nas i našu državu predstavljati mladi sa kojima sarađujemo.


Novum.ba: Protekle godine ste također realizovali i sjajan projekat „Stariji brat, starija sestra“ kojem je cilj spajanje volontera (stariji brat/sestra) i djeteta (mlađi brat/sestra) zbog razvijanja kvalitetnog i podržavajućeg odnosa, da li je ovaj projekat prihvaćen u Travniku, slijedi li nastavak?

Rismir: Svakako slijedi nastavak programa "Stariji brat, starija sestra, koji realizujemo u saradnji sa Udruženjem za prevenciju ovisnosti Narko NE iz Sarajeva i Centrom za socijalni rad Travnik. Već smo završili jedan ciklus programa, a jako dobri rezultati koje smo postigli, ohrabrili su nas da nastavimo. Cilj programa je zaštita prava djece i mladih iz socijalno nestabilnih porodica, njihovim uključivanjem u afirmativne programe, neophodne za njihovo kvalitetno odrastanje. Program je volonterskog karaktera, pa imamo grupu volontera koji se svakodnevno druže sa ovom djecom i mladima i provode slobodno vrijeme posjećujući razne događaje, učestvujući u kreativnim radinicama ili jednostavno šetajući gradom i razgovarajući o svakodnevnim stvarima.

Novum.ba: Krajem augusta prošle godine sada već dobro poznatom, a tek drugom po redu „Travničkom noćnom utrkom“ i vrhunskom organizacijom ucrtali ste Travnik na bh i svjetsku mapu kao nezaobilazan i jedinstven trkaći centar i jedinstven turistički sportsko-zabavni događaj koji je okupio brojne sportaše i rekreativce, pretpostavljamo da se travnička petica nastavlja?

Rismir: Ne smijemo izostaviti nikako "Travnik noćna utrka", koju ćemo organizovati i ove godine. Doprinijeli smo formiranju trkačke zajednice u Travniku, koja svakim danom postaje sve veća, tako da ne smijemo iznevjeriti naše vjerne trkače, ne samo iz Trvnika, nego i cijele BiH, pa i šire, koji se neumorno pripremaju i očekuju trenutak kada ćemo objaviti datum utrke i poziv za učešće.

Novum.ba: Obzirom da, nažalost postojeći obrazovni sistem u BiH ne zadovoljava sve neophodne potrebe i želje mladih za znanjem i vještinama koje mogu praktično primijeniti, Centar za edukaciju mladih redovno sprovodi brojne aktivnosti neformalne edukacije i obrazovanja, da li ćete i u ovoj 2018. godini mladim ljudima priuštiti ova dragocjena saznanja ?

Rismir : U okviru obrazovnih programa ove godine imamo u planu realizovati još jedan ciklus univerzitetskog kursa "Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici" u saradnji sa Univerzitetom Jönköping iz Švedske. To će biti prilika za još dvadeset ljudi koje zanima razvojni rad sa mladima da steknu odgovarajuće obrazovanje kroz teoriju i praksu. Bitno je napomenuti da će ovo biti deseta generacija omladinskih radnika koja će proći kroz našu edukaciju. Također, ove godine planiran je i nastavak realizacije dva programa iz oblasti poduzetništva, jedan iz oblasti socijalnog poduzetništva za žene, čiji nosilac je slovenska nevladina organizacija PiNA, te drugi, koji realizujemo u saradnji sa Regionalnom ekonomskom zajednicom, a u okviru kojeg će profunkcionisati i co-working space za sve mlade ljude koji žele razvijati svoje poslovne ideje.

Novum.ba: Tokom ovog razgovora proveli smo čitatelje Novum.ba kroz samo jedan dio vaših najznačajnijih programa i projekata kojih je zaista mnogo,kako zapravo balansirate između toliko aktivnosti i odgovornosti ?

Rismir: Prirodno je da se čovjek umori, ali kada vidimo rezultate koje postižemo, sav umor naprosto nestane, baterije se napune i sve se pretvori u inspiraciju za još brojnije i bolje programe. To je naša motivacija za rad, pa i ove godine idemo punom parom. Tu je još i niz manjih programa koji su svakako značajni za našu zajednicu, a koje ćemo realizovati tokom cijele godine. Bitno je napomenuti da je "baza" svih navedenih programa naš društveni centar za djecu i mlade "Druga kuća", u kojem ćemo realizovati većinu aktivnosti. A, ako bude potrebe, neće nam biti teško izaći na teren i posjetiti mlade koji žele učestvovati u našim aktivnostima, a nisu u mogućnosti doći u naše prostorije. 

Novum.ba

Vezano: