Uskoro rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u užem dijelu Gornjeg Vakufa-Uskoplja

Komisija za javne nabavke Općine Gornji Vakuf-Uskoplje izvršila je otvaranje ponuda u postupku javne nabavke „Rekonstrukcija vodovodne, kanalizacione (fekalne i oborinske) mreže Gradska ulica i u užem urbanom dijelu Gornjeg Vakufu-Uskoplja - Faza 1“.

Na otvaranju ponuda bili su prisutni i predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save: Roksanda Školjić i Marko Barić.

Za navedeni postupak javne nabavke pristiglo je 6 ponuda. Postupak provjere kvalifikacije ponuđača i ocjenu ponuda provest će Komisija za javne nabavke na zatvorenim sjednicama, nakon čega će donijeti Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili Preporuku o poništenju postupka javne nabavke.

Novum

Vezano: