Vlada SBK objavila Javni poziv za ostvarivanje prava na oslobađanje plaćanja markica za borce

Vlada SBK objavila je Javni poziv za ostvarivanje prava na oslobađanje plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite-plaćanje markica, a koji se primarno odnosi na demobilisane borce.

Pravo na oslobađanje imaju nezaposleni demobilisani borci i članovi njihovih porodica koji su nezaposleni. 

Zahtjevi se mogu podnijeti od 19.3 do 31.12. ove godine.

Ukoliko je neko od boraca koji spadaju u grupu osoba sa područja SBK platio "zdravstvenu markicu" može da od početka aprila pa do kraja godine podnese zahtjev za refundaciju.

Cijeli Javni poziv, sa spiskom potrebne dokumentacije možete da pogledate  O V D J E.

 

novum.ba

Vezano: