Razgovor sa direktorom OŠ Kiseljak 1, Nerminom Merhemićem

„OŠ „Kiseljak 1“ je povratnička škola“, ovako počinje priču o školi u kojoj je direktor Merhemić Nermin.

OŠ „Kiseljak 1“ ima oko 800 učenika raspoređenih u četiri zgrade. Od te četiri OŠ „Kiseljak 1“ brine o zgradama u Kiseljaku, Bilalovcu i Hrastovima.

Obilazimo OŠ „Kiseljak 1“, a direktor nam objašnjava da je u nju uloženo dosta sredstava, ali da je situacija donedavno bila loša.

„Učenici su imali namještaj star preko 40-50 godina. Mi smo se borili da stanje popravimo i uspjeli smo“, objašnjava Merhemić.

 

Video: Poboljšavanje uslova u OŠ "Kiseljak 1"

 

U ovoj školi nedavno je postavljeno grijanje, a zamjenjen je i dio stolarije, te je u školi dosta toplije. Dio sredstava dobili su od institucija sa svih nivoa vlasti, dio su donirali i kiseljački privrednici.

Polazimo do škole u Bilalovcu koju pohađa blizu sedamdeset učenika. Od milja je zovu „mala škola“, a iza tog naziva krili su se teški uslovi.

„Centralnog grijanja nije bilo, učenici su se grijali na obične peći, a uposlenici škole su dolazili da nalože vatru u pet-pola šest. Učenici su se skupljali oko peći, a prozori su zbog loše izolacije ledili.“, govori Merhemić.

U školi je nedavno promjenjena stolarija, namještaj ali je uvedeno i centralno grijanje. Sada učenici na miru mogu da se posvete učenju, a nastavni kadar edukaciji učenika.

„Ova zgrada je tzv. centralna škola“, objašnjava Merhemić dok prilazimo zgradi u naselju Hrastovi u Kiseljaku. Na njoj su, kako kaže, zamjenjena stolarija, poboljšano grijanje, a trenutno se radi na formiranju učionice za predškolski uzrast koji će uskoro početi da dolazi u ovu školu, a postavljeni su i fonetski kabineti za izučavanje stranih jezika.

„Iskreno, mene rad na poboljšavanju uslova za djecu raduje, vidim po njihovim osmjesima da su sretniji i sa manjim pobojlšanjima u školi, da ne govorimo o ovim većim,“, govori Merhemić.

Na kraju dodaje da je uspio da iznađe sredstva za rekosntrukciju mokrih čvorova u sve tri zgrade, te da su nabavili i informatičku opremu. U svim radovima dobrovoljno učestvuje i osoblje škole, od domara do samih prosvjetnih radnika koji sa direktorom Merhemićem nastoje učenicima poboljšati uslove za učenje. Napominje, već je u planu zamjena krova na centralnoj školi, za što je obezbijeđen dio sredstava, a u pripremi je zamjena podloge u fiskluturnoj sali centralne škole.

U zgrade OŠ „Kiseljak 1“ se ulagalo u inventar i opremanje učionica preko 100.000 KM, u rekonstrukciju stolarije preko 40.000 KM, sanitarni čvorovi i grijanje koštali su preko 40.000 KM. Također za vanjsko uređenje u vodu rasvjete i asfaltiranja, kao i zamjenu dotrajalih ograda uloženo je oko 30.000 KM, dok je za tehničke aparate, računarsku opremu i namještaj utrošeno blizu 30.000 KM. Treba spomenuti da je od pravnih, ali i fizičkih lica škola dobila vrijedne donacije bez kojih se sve ovo ne bi moglo relizovati, a između ostalog i od Nevladnih organizacija, kao i lokalne vlasti.

 

Video izjava Nermin Merhemić

 

"Ne mogu da ne spomenem sve te investitore, ali privatnici Tamex, Grakop, Trotil, Buco TWI, baš kao i općina Kiseljak na čelu sa načelnikom Mladenom Mišurićem-Ramljakom, ali i Medžlis islamske zajednice Kiseljak i OO SDA Kiseljak su nam pomogli puno. Također moram spomenuti i NVO kao što su Save the children, fond Otvoreno društvo, , te vladin sektor kroz donacije raznih nivoa vlasti, a posebno Ministarstva za obrazovanje SBK, Vlade SBK, te Federalnog ministarstva za izbjeglice i rasljena lica, te Federalnog ministarstva obrazovanja. Iskreno se nadam da nisam nikoga zaboravio, a za kraj sam ostavio ono posebno. Naš radnik, Izudin Dahija, odrekao se vijećničkih paušala i donirao je OŠ "Kiseljak 1" opremu u vrijednosti 1800 KM", govori na kraju Merhemić.

novum.ba

Vezano: