Noć želja, nade i ibadeta: Muslimani večeras obilježavaju mubarek noć Lejletul-Regaib

Foto: Kodex.ME

Foto: Kodex.ME

Muslimani širom svijeta danas odnosno večeras obilježavanju mubarek noć Lejletur-Regaib...

Noć Lejletul-regaib u islamu je poznata kao noć želja, nade i ibadeta. Stoga, vjernici, ovu mubarek noć provode u ibadetu i molitvama.

Ova noć se obilježava uoči prvog petka u mjesecu redžebu. Na osnovu islamskog učenja, ovo je noć koja predstavlja potvrdu Allahove milosti prema čovjeku.

Inače, kod muslimana postoje četiri mubarek noći, koje su prema Kur’anskim ajetima i hadisima Božijeg poslanika Muhammeda a.s., vrednije u odnosu na ostale noći.

Novum

Vezano: