Zakazana 12.redovna sjednica Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje

Na osnovu člana 45. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf–Uskoplje", br.1/01 i 3/05 ) sazivam 12. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje koja će se održati dana 15. 05. 2018. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u velikoj sali općine Gornji Vakuf-Uskoplje

Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED

Vijećnička pitanja

Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje

Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Bugojno za 2017.godine

Informacija o radu Biroa Gornji Vakuf-Uskoplje Službe za zapošljavanje za 2017.godinu

Izvještaj o poslovanju JKP «VIK»d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za 2017.godinu i Program rada  za 2018.godinu

Izvještaj o radu JKP «Radovina»d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za 2017.godinu i Plan poslovanja za 2018.godinu

Izvještaj o radu Regionalnog centra za upravljanje otpadom d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za 2017. godinu

Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01. 01. do 31. 03. 2018. godine

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za imenovanje Upravnih odbora javnih ustanova kojima je Općina osnivač

Prijedlog Odluke o utvrđivanju Liste istaknutih stručnjaka ispred Općine Gornji Vakuf- Uskoplje za popunu Komisije za koncesije

Prijedlog Odluke o odobravanju provedbe postupka prometa nekretnine označene kao k.č. 1293/10 k.o. SP_Gornji Vakuf

Novum.ba

Vezano: