EU / Hrana najjeftinija u Poljskoj, najskuplja u Danskoj

U Danskoj su najviše cijene robe za potrošnju i usluga, dok je hrana najjeftinija u Poljskoj, pokazuju podaci Evrostata.
U Danskoj su pomenute cijene bile za 42 posto iznad prosjeka EU.
U Luksemburgu je bila 27 posto iznad prosjeka, a slijede Irska i Švedska sa četvrtinom većom od prosječne vrijednosti.
Upola niži nivo od cijena prosjeka EU ima Bugarska, a slijede je Rumunija i Poljska.
Kada je riječ o cijenama hrane, korpa prehrambenih proizvoda bila je u Danskoj upola veća od prosjeka EU, a u Rumuniji 39 posto ispod prosjeka.
Hrana je najjeftinija u Poljskoj, a najskuplja, osim Danske, u Austriji, Švedskoj i Luksemburgu, čak za četvrtinu iznad prosjeka Unije.
U Finskoj i Irskoj cijene prehrambenih korpi bile su veće za petinu, a u Belgiji, Francuskoj i Italiji za 12 posto.

Novum.ba

Vezano: