DONJI VAKUF/Potpisan Sporazum o rješavanju problema Roma kroz plasteničku proizvodnju

U zgradi Općine Donji Vakuf, općinski načelnik Huso Sušić danas je potpisao Sporazum o rješavanju problema Roma kroz plasteničku proizvodnju sa predstavnicima Karitasa Švicarske u BiH. Sastanku je prisustvovao i Naser Rujanac, predsjedavajući Općinskog vijeća Donji Vakuf.

„Danas smo potpisali Sporazum o rješavanju problema Roma kroz plasteničku proizvodnju, a biće donirano 5 plastenika za romsku populaciju u Donjem Vakufu. Nadamo se da ćemo ovaj projekt nastaviti i u budućnosti, te da ćemo zajedno raditi na širenju plasteničke proizvodnje, kako za romsku populaciju tako i za ostalu populaciju Donjeg Vakufa“, kazao je Adnan Jašarević, zamjenik projekt menadžera za poljoprivredu Karitasa Švicarske u BiH.

Vrijednost projekta je 12.500 KM, od toga je 30% sredstava obezbijedila Općina Donji Vakuf, 30% Karitas Švicarske a ostatak je participacija romskih korisnika.

Pored Donjeg Vakufa, projekti plasteničke proizvodnje implementirani su i u Visokom, u kojem je podignuto 10 plastenika te u Zenici 60 plastenika.

Novum.ba

Vezano: