Kreševo: Poziv poljoprivrednicima da prijave proizvodnju u 2019. godini

Služba za gospodarstvo, braniteljsko-invalidsku i socijalnu brigu Općine Kreševo objavila je poziv poljoprivrendicima za prijavu proizvodnje poljoprivrednih dobara u slijedećoj godini. 

Iz Općine pozivaju pojloprivrednike da u skladu sa zakonima nadležnog ministarstva prijave Ministarstvu pojloprivrede, šumarstva i poljoprivrede SBK svoju planiranu proizvodnju. 

Prijava se vrši na obrascu PPP (prijava poljoprivredne proizvodnje), a nakon prijave poljoprivrednici će biti upisani u Registar  poljoprivrednih gospodarstava, koji će nadležno ministarstvo koristiti za isplatu novčanih poticaja u slijedećoj godini.

Novum.ba

Vezano: