Posjeta delegacije Direkcije Turskih šuma Šumskoprivrednom društvu ''Srednjobosanske šume'

FOTO/Radio Donji Vakuf/

FOTO/Radio Donji Vakuf/

Danas u posjeti ŠPD “Srednjobosabske šume” d.o.o. Donji Vakuf boravi delegacija Direkcije Turskih šuma na čelu sa Bekir Karaçabey.

Ovo je prva posjeta direktora Karaçabey našoj zemlji . Direktor Društva Vildan Hajić upoznao je goste i prijatelje iz Turske sa poslovanjem ŠPD „Srednjobosanske šume“ i uloženim naporima da se funkcioniranje ovog javno preduzeće ponovo stavi na zdrave osnove.

Gosti su upoznati sa resursima,kako ljudskim, materijalnim , tako i prirodnim, kojima raspolaže ovo Društvo.

Tokom današnjeg sastanka istaknuta je želja za nastavkom saradnje na bazi partnerstva, na nivou struke, edukacije i razmjene iskustava.

“Za mene je velika čast i zadovoljstvo što sam danas ovdje. Ovo je moja prva posjeta BiH. Želim se zahvaliti Udruženju inženjera i tehničara F BiH koji su naši domaćini tokom ove posjete.. Na nivou šumarstva, Republika Turska ima saradnju sa 23 zemlje, a među njima BiH je na prvom mjestu. Direkcija Turskih šuma osnovana je 1839. godine. Obradovan sam informacijama o postignutim rezultatima ovog Društva u protekle dvije godine.” istakao je Bekir Karaçabey tokom današnje posjete.

Nakon sastanka u Upravi “Srednjobosanskih šuma” organizovana je posjeta zaštićenom području Park prirode Ajvatovica.

izvor: radiodonjivakuf.com.ba

Vezano: