Vlada FBIH//U ponedjeljak i utorak Konferencija o borbi protiv nasilja u porodici

U Sarajevu će 15. i 16. oktobra biti održana konferencija Gender centra FBiH pod nazivom „Multidisciplinirani pristup prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici“ koju, u okviru UN Women projekta „Standardi i aramžman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u BiH“, finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

Učesnicima Konferencije će se na otvaranju obratiti direktorica Gender centra Federacije BiH Ana Vuković, predstavnica UN WOMEN u BiH Marbie Sartie i predstavnik Švedske ambasade u BiH Johan Norqvist.

Konferenciji će prisustvovati oko stotinu predstavnika relevantnih institucija iz cijele Federacije BiH, koji će razmijeniti iskustva iz prakse i pokušati doći do zajedničkih zaključaka s ciljem unapređenja prevencije, zaštite i borbe protiv nasilja u porodici.

Neke od ključnih tema konferencije su kako žrtve nasilja u porodici staviti u centar djelovanja svih relevantnih institucija, te kreiranje najefikasnijeg odgovora na nasilje u porodici. Iskustva iz dobre prakse pojedinih kantona i općina doprinijet će kreiranju kvalitetnijih mjera za djelovanje u budućnosti.

Konferencija se provodi u okviru projekta „Unapređenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodnozasnovanog nasilja na kantonalnom i općinskom nivou.“

Novum.ba

Vezano: