Kreševo: Potpisani ugovori koji će korisnicima obezbijediti izgradnju/obnovu stambenih jedinica

U okviru Državnog projekta stambenog zbrinjavanja građana BiH u petak su u prostorijama Općine Kreševo potpisani ugovori o izgradnji i obnovi stambenih jedinica.

Ugovore su potpisali predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalnog ministasrstva izbjeglica i raseljenih lica, Općine Kreševo i građani. Ugovore su potpisali građani koji su aplicirali na poziv objavljen ranije, a čije su aplikacije  prošle testiranje. Također poslije aplikacija obavljeni su i razgovori sa aplikantima. 

Cijeli projekat finansira se posebnim grantovim uspostavljenim Sporazumom o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja.

Novum.ba

Vezano: