Travnik/Održan sastanak predstavnika Ambasade Švicarske i UNDP-a s premijerom SBK/KSB

U kabinetu premijera SBK/KSB Tahira Lende održan je sastanak kojem su prisustvovali sekretar Ureda za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu SBK/KSB, Muhamed Softić, predstavnica Švicarske ambasade u BiH Dimka Stanchev, te predstavnici ILDP projekta Aida Laković-Hošo i Nasir Nalić.

Na sastanku se razgovaralo o novoosnovanom Uredu za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu SBK/KSB, o radu ureda i planu i programu za 2019. godinu.

Također, razgovaralo se i o Strategiji razvoja kantona 2016.-2020. godina, a akcenat je bio na temama vezanim za strateško planiranje i upravljanjem razvoja Srednjobosanskog kantona.

Premijer SBK Tahir Lendo je naglasio da je Vlada Srednjobosanskog kantona opredjeljena da Strategijom razvoja 2016.-2020. godina, stvori nove preduslove za otvaranje novih privrednih grana i mijenjanje strukture privrede kantona. Poseban naglasak je bio na industrijsko-prerađivačkoj privredi te povećanju broja zaposlenih u kantonu.


 

Novum.ba

Vezano: