Akcija volontera CK Fojnica povodom Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a

Volonteri Crvenog križa Fojnica su, kao i svake godine 1.12. građanima dijelili crvene trakice kao simbol HIV/AIDS-a, odnosno solidarnosti sa oboljelima, te su ovoga puta uz trakice dijelili i promotivni materijal- letke sa objašnjenjima o toj bolesti.

Crveni križ Federacije BiH već tradicionalno tretira pitanje prevencije HIV/AIDS-a i spolno prenosivih bolesti, te, u saradnji sa ostalim institucijama i organizacijama koje se bave ovom tematikom, organizuje različite edukativne aktivnosti.

Takođe, ciljevi Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, čiji je Crveni križ BiH punopravni član, dodatno obavezuju našu organizaciju na aktivan odnos na planu prevencije i sprječavanja zaraznih bolesti i bolesti ovisnosti.

Aktivnosti su usmjerene ka jačanju volonterske baze u organizacijama Crvenog križa općina i osposobljavanju određenog broja mladih ljudi da se, kao vršnjački edukatori, aktivno bave ovim pitanjem u svojim sredinama.
 

Novum.ba

Vezano: