Početak projekta proširenja magistralnog puta M-5 Gromiljak-Blažuj

Na 17. sjednici OV Kiseljak usvojena je Odluka o utvrđivanju javnog interesa kada je up itanju priširenje magistralnog puta M-5, te početak radova na proširenju iste. Radi se o proširenju M-5 na dionici Gromiljak-Blažuj, tačnije  o poddionici Han Ploča-Šamin Gaj.

U obrazloženju Odluke navodi se; "JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo obratile su se Općinskom vijeću Kiseljak, putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, sa zahtjevom kojim traži utvrđivanje  javnog interesa za izgradnja trake za spora vozila na M5, dionica Gromiljak-Blažuj, poddionica Han Ploča-Rakovica."

Kako su saopštili iz Općine Kiseljak tek slijedi postupak eksproprijacije parcela za izgradnju trake za spora vozila na poddionici Han Ploča-Rakovica, a u pitanju je utvrđivanje javnog interesa za 110 parcela.

Svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u projekat u Općini Kiseljak-Služba za imovinsko-pravne poslove radnim danom u vremenu od 7 do 15 sati ili kontaktirati br. 030/877-806.

Novum.ba

Vezano: