SBK/Saznajte gdje danasꞌꞌvrebaꞌꞌ radarska kontrola

Stacionarni radari

M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)

M-5 Vitez (kod Impregnacije)

M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni

M-5.1 M-5.1 Brnjaci

M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik

M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača

M-5 Busovača

M-16.2 Vrbanja

M-16.4 Bristovi

Nestacionarni radari

PS TRAVNIK

08:30 do 10:00 sati Kalibunar

10:30 do 12:00 sati Turbe – Karaulska cesta

13:00 do 14:30 sati R-413 Šešići

15:00 do 16:00 sati M-5 Šehida

16:30 do 17:30 sati Aleja Konzula

PS VITEZ

08:00 do 11:00 sati Divjak-Brizjak

12:00 do 16:00 sati ulica S.Radića

PS BUGOJNO

08:00 do 09:30 sati ulica Sultan Ahmeda

10:00 do 11:30 sati lokalni put, Vučipolje

12:00 do 13:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Vrbanja

20:00 do 21:30 sati ulica Slobode

22:00 do 23:00 sati ulica 307.mot.brigade (Sultanovići)

23:30 do 00:30 sati ulica Terzići I (veterinarska stanica)

01:00 do 02:00 sati ulica Slobode (BSO)

PS DONJI VAKUF

08:00 do 10:00 sati Rujanci

11:30 do 13:30 sati Torlakovac

PS GORNJI VAKUF

08:00 do 09:00 sati ulica Vrbaska (BP BP Eso Petrol)

10:30 do 11:30 sati Paločki put (Žuta greda)

14:30 do 15:30 sati ulica Vrbaska (kod bivšeg objekta Ćiro promet)

PS JAJCE

14:30 do 17:00 sati M-16 Lučina

17:30 do 20:30 sati M-16 Raševik

PS BUSOVAČA

09:00 do 10:30 sati ulica 1.mart

10:30 do 12:00 sati Lugovi

12:00 do 13:30 sati Bukovci

14:00 do 15:00 sati Gavrine kuće

15:00 do 16:00 sati Polje

16:00 do 17:00 sati Kaonik

17:00 do 18:00 sati ulica 1.mart/ožujak

20:00 do 21:00 sati ulica N.Š.Zrinjski

PS KISELJAK

08:30 do 11:00 sati Gromiljak

12:00 do 14:30 sati Brnjaci

Novum.ba

Vezano: