Općina Travnik lider u procesu borbe protiv korupcije na ovom području

Općina Travnik kao veoma značajnu aktivnost ističe prevenciju koruptivnih radnji zbog čega je, upravo s ciljem suzbijanja korupcije, kao prva na području Srednjobosanskog kantona, formirala radni tim i izradila dvogodišnji Akcioni plan za sprečavanje i prevenciju korupcije u Općini Travnik i plan integriteta za borbu protiv korupcije, u čiju implementaciju je uključila i druge institucije javne uprave i nevladin sektor.

Donošenjem ovog akcionog plana, Općina Travnik pokazuje odlučnost da nastavi realizaciju aktivnosti na odgovornijoj i efikasnijoj lokalnoj samoupravi, provodeći doslijedno antikorupcionu politiku u skladu sa europskim standardima.

Nakon niza brojnih aktivnosti koje traju već godinu dana, članovi radnog tima svakodnevno doprinose u razvijanju i unapređenju svih načina i mehanizama kako bi se kreirao pozitivan imidž Općine Travnik kao jednog uređenog javnog servisa građana oslobođenog ove štetne društvene pojave.

Jedna od značajnih aktivnosti Općine Travnik u okviru borbe protiv korupcije jeste i ovogodišnje obilježavanje 09. decembra, “Međunarodnog dana borbe protiv korupcije”, s tim da je cijela sedmica bila posvećena borbi protiv korupcije.

Na putu ka iskorjenjivanju korupcije i potencijalno koruptivnog ponašanja, građanima na području općine Travnik i ove godine osigurano je da u potpuno anonimnom prostoru dijela zgrade Općine Travnik u postavljenoj kutiji dostave svoje primjedbe i sugestije.

 

Faris Hafizadić, stručni saradnik načelnika za protokolarne aktivnosti i pitanja mladih, kazao je za portal Novum.ba da su ponukani iskustvom iz prošle godine uvidjeli da su građani putem postavljene kutije, dostavljali različite oblike korupcije, međutim ona nije dala očekivani rezultat, obzirom da su brojne prijave dostavljene na adresu Općine, ipak trebale biti upućene na neke druge nadležne institucije, te dodao:

“Želimo ‘očistitii’ ispred svog dvorišta, spriječiti bilo kakav oblik korupcije u Općini Travnik. U prošlogodišnjoj kutiji smo mi imali prijave koje se tiču drugih institucija, a koje se nalaze na području općine Travnik, ali bez obzira na to mi smo sve prijave proslijedili nadležnim organima”.

Hafizadić je također naglasio da su na osnovu dobivenih povratnih reakcija uvidjeli da građani zaista žele da se bore protiv korupcije, te da su ove godine postavili dva sanduka na zgradi Općine Travnik, s tim da je jedan postavljen na mjestu gdje je bila postojeća kutija, na ulazu servisa za građane, a drugi sa vanjske strane zgrade Općine Travnik, kako građani ne bi morali ulaziti u zgradu ako žele prijaviti korupciju.

Priča o anonimnim prijavama korupcije odjeknula je na području cijele općini Travnik, stoga su i u Mješovitoj srednjoj školi “Travnik” i na Univerzitetu Vitez, postavljeni identični sanduci, kako bi studenti i učenici mogli prijaviti bilo kakav oblik korupcije koji se dešava u njihovoj školi i fakultetu.

U okviru sedmice obilježavanja borbe protiv korupcije, 04. 12. 2018. godine u prostorijama Univerziteta Vitez održana je simulacija suđenja za koruptivnu radnju, odnosno primanje mita, koja je bazirana na istinitim događajima, te je taj događaj osuđen kaznom zatvora osobe koja je primila mito.

Centralni događaj obilježavanja sedmice borbe protiv korupcije je bio današnji okrugli sto održan u maloj sali Općine Travnik, na kojem su prikazane dvije prezentacije na temu korupcije, predstavnika Univerziteta Vitezi i uposlenika Općine Travnik.

" U izgradnji ovoga društva je zaista neophodno raditi vrlo predano, nepristrasno i u koordinaciji sa svima onima koji mogu pomoći u tom procesu i jedino tako naša zemlja pa i Općina Travnik može ići naprijed", kazao je za naš portal načelnik Općine Travnik, Admir Hadžiemrić.

Danas su svi učesnici kroz konkretne primjere i statističke pokazatelje imali priliku sumirati šta se sve uspjelo riješiti i koji su budući koraci za prevenciju borbe protiv korupcije, a na pitanje na kakav su odziv građana naišli u toku realizacije aktivnosti vezanih za borbu protiv korupcije, Hadžiemrić je kazao:

“Jako smo zadovolji da smo kao Općina i kao institucija u okviru svih susreta koje je radna grupa dosad imala polučili zavidne rezultate, ali i što smo lideri u ovom procesu na ovom području. To je nešto čime se trebamo ponositii i bilo bi dobro da i druge Općine, ali i druge institucije sitema u BiH ozbiljno prihvate priču borbe protiv korupcije i antikoruptivnog djelovanja.”.

Hafiadić je na kraju pozvao sve građane Travnika da ukoliko su imali dodira sa bilo kojim oblikom korupcije, u Općini Travnik, se odvaže i prijave koruptivne radnje, te da će sve te pokušaje ili oblike sankcionisati i proslijediti nadležnim tijelima.

Novum.ba

Vezano: