Vijeće Evrope i Općina Travnik potpisali Memorandum o saradnji na osnaživanju Roma

Vijeće Evrope i Općina Travnik potpisali  su Memorandum o saradnji u okviru implementacije ROMACTED programa koji je zajednička inicijativa Vijeća Evrope i Evropske Komisije s cijljem dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou.


Kompletan tekst Memoranduma kojim su definisane obaveze, aktivnosti i dinamika implementacije može se preuzeti na linku ispod teksta.

Memorandum o saradnji

Novum.ba

Vezano: