Zabrinjavajuće:Učenici znaju za različite oblike nasilja, ali ne znaju na koji način ga prijaviti

Centralnom manifestacijom i simboličnom šetnjom travničkom glavnom ulicom, Udruženje Medica Zenica je u saradnji sa partnerima i Općinom Travnik u okviru kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”, danas u velikoj sali Općine Travnik putem prezentacije predstavila rezultate i postignuća u prevenciji nasilja na području SBK/KSB uz participaciju nastavnog osoblja i učenika/ca srednjih škola.

Sabiha Husić, direktorica stručne nevladine organizacije Medica Zenica koja egzistira u BiH već 27 godina u cilju podrške onima koji su doživjeli različite oblike nasilja ali i prevencije kako za mlade, nastavno osoblje, i građane i građanke je kazala da žele na jedan simboličan način poslati poruku da se nasilje ne može tolerisati, te da su svi građani odgovorni da spriječe nasilje.

Ovogodišnja kampanja povodom 16 dana aktivizma širom svijeta sprovodi se pod sloganom „Čuj me i spriječi nasilje nad ženama i djevočicama”, a u saradnji sa nastavnim osobljem srednjih škola izvršena je edukacija učenika, a Husiće je naglasali da sa u u završnoj fazi uvidjeli da učenici zapravo znaju za različite oblike nasilja ali ono što je upitno i zabrinjavajuće jeste da učenici ne znaju kome se obratiti, od koga tražiti pomoć i zaštitu.

„Zabrinjavajuće je da učenici ne prepoznaju ni policiju, ni SOS telefon, ni centre za socijalni rad, pa ni pedagoga, niti resurse u školi kojima se mogu obratit i biti saslušani, ako se čini nasilje nad njima ili ako prepoznaju da se nasilje čini nad kolegom ili kolegicom“, kazala je Husić.

Husić je također istaknula daučenici nerado pričaju o nasilju kako o vrnjačkom, a posebno o nasilju u porodici, te da na osnovu dobivenih rezultata mogu zaključiti da se nastavno osoblje nedovoljno uključuje u taj problem, smatrajući da je ono što se dešava u porodici privatna stvar.

„Nasilje je krivično djelo koje treba biti procesuirano, prijavljeno, te svaka osoba treba adekvatnu zaštitu, ali da se ne bi samo bavili direktnom podrškom i zaštitom žrtava nasilja ono što može dati veće rezultate je sama prevencija u školi, kroz formalno,a li i neformalno obrazovanje“, kazala je Husić

Kroz navedni projekat i brojne aktivnosti na polju prevencije, koji je realizovan u dva kantona Srednjobosanskom i Kantonu 10, učešće je uzelo preko 1300 učesnika, preko 800 učenika i preko 500 nastavnog osoblja.

Udruženje Medica Zenica je svoje najbolje ideje pretočene u inovativne peojekte podržala i financijski u osam projekata i osam škola, gdje su nastavno osoblje i učenici zajedno radili na projektima u vrijednosti 20 hiljada KM, a Husić je također naglasila da su ovo dobri rezultati i da ima dobra osnova da ova brojka, odnosno naučene lekcije postanu održive . Metologiju i primjer dobre prakse dokumentovali su u priručnik koji će biti dostupan za sve srednje škole

Na pitanje, postoje li evidentirani slučajevi rodno zasnovanog nasilja, Husić je kazala da nijedan kanton pa ni na nivou F BiH nema bazu podataka koja bi tačno kazala koliko je prijavljenih slučajeva., te da jedino raspolažu informacijama u okviru svojih direktnih servisa unutar sigurne kuće,t e dodala:

„Oko 50 žena i djece u ovoj godini je smješteno u našu sigurnu kuću. Svakodnevno imamo osobe koje nam se javljaju u psihološko savjetovalište, ove godine smo negdje oko 300 osoba podržali kroz direktne servise koje su prijavile nasilje“.

Lorena Pecirep iz SŠ „Ivan Goran Kovačić“ iz Kiseljaka je učestvovala na edukacijama na temu nasilja nad ženama, a za naš portal je kazala da su jednom od brojnih realizovanih radionica pod nazivom  „Umjetnost protiv nasilja“, željeli posalti poruku da se umjetnost vidi i čuje, a  da se o nasilju  jako malo priča.

Pitali smo Lorenu da li je u svom okruženju primjetila neke oblike nasilja?

„U školi ima dosta vrsta nasilja. Pogotovo tog verbalnog koje se nekakao najviše potiskuje i koje se najmanje vidi, ali mislim da su učenici dosta toga naučili i da će sada lakše to prepoznati“.

Lorena je kazala da različite radionice doprinose pepoznavanju problema, te da nasilje treba obavezno prijaviti i da ako krijemo nasilje može doći do groznih posljedica poput samoubistva, ali da se nažalost učćenici srame priznati da su žrtve i da su vidjeli nasilje, da se jednostavno boje, da će se negativno odraziti na njih.

Na osnovu istaživanja sprovedenog u Novom Travniku nad na 451 učeniku u starosnoj dobi od 13 do 18 godina zaključeno je da je nasilje u porodici u porastu, te da je na direktan ili indirektan način svaki šesti učenik žrtva nasilja, kazao je pedagog Srednje Mješovite škole Novi Travnik , Esad Tabaković.

N apitanje da li se prijavljuje nasilje nastavnom osoblju, te da li su učenici spremni razgovarati o tom problemu, Tabaković je kazao da su za razliku kako se ranije to tajilo između četiri zida, učenici danas otvoreniji i sve spremniji razgovarati sa školskim osobljem.

Aktivnosti na ukazivanju na ovaj društveni problem nastavljene su šetnjom gradom, te podjelom promotivnog materijala .

Novum.ba

Vezano: