Kiseljak: Javna rasprava o grobljima

Služba za gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje Općine Kiseljak objavila je poziv građanima da učestvuju u raspravi koja se tiče nacrta o grobljima na području ove općine.

Kako se navodi u pozivu Javn rasprava bit će održana u martu u periodu 7.januara do 8. marta svakim radnim danom u periodu 11:00-13:00 u općinskoj vijećnici.

Svi zainteresovani subjekti mogu uzeti učešće u raspravi, a nacrt o grobljima moguće je preuzeti OVDJE:

Novum.ba

Vezano: