Kiseljak i Fojnica u Borbi protiv korupcije

U uredu načelnika jučer je potpisan  Memorandum o saradnji za izradu Akcijskog plana za borbu protiv korupcije u Općini Kiseljak. Potpisnici Memoranduma su Općina Kiseljak i Udruženje Infohouse Sarajevo.

Ugovor su potpisali sekretar Općine Dragomir Lučić i direktorica fondacije Infohouse Dženana Alađuz.

Memorandum je potpisan u okviru projekta ''Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i odabranih općina/gradova na izradi akcijskog plana za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou''. Projekt se uz podršku USAID-a realizira i uz pomoć Antikorupcijske mreže u BiH, Account i Udruženjem Aldi iz Goražda.

Izradi dokumenta pored Općine Kiseljak pristupila je i Općina Fojnica, te se nalaze u 35 općina u FBiH koje su u protekle 3 godine krenule sa izradom projekta u borbi protiv korupcije.

Akcijski plan za borbu protiv korupcije usklađen je državnom i kantonalnom strategijom za borbu protiv korupcije.

Novum.ba

Vezano: