Fondacija Bosanska piramida Sunca izabrala terenskog arheologa

U decembru 2018. godine objavljen je konkurs za terenskog arheologa Fondacije Arheološki park: Bosanska piramida sunca. Nakon provedenih konkursnih procedura pristupilo se razgovoru sa kandidatima koje je obavio lično Semir Osmanagić. Na konkurs se prijavilo pet kandidata i to Amna Agić (Sarajevo), Mustafa Uzunović (Visoko), Amar Tufo (Tarčin), Slavko Popović (Mostar) i Emina Čalija (Vogošća).

Rangiranje i ocjenu kandidata obavio je dr. Semir Osmanagić nakon što im je pokazao lokacije rada, obavljenog intervjua, razgovora na engleskom jeziku i postavljanja pismenog zadatka.

Nakon bodovanja na mjesto terenskog arheologa izabrana je Amna Agić iz Sarajeva koja je imala najviše bodova i pokazala se kao najbolji i najstručniji arheolog.

Novum.ba

Vezano: