Konkurs za laboratorijskog tehničara i medicinskog tehničara u JU Bolnica Travnik

Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine u JU Bolnica Travnik, objavljen u Oslobođenju 11.01.2019. godine

Novum.ba

Vezano: