Objavljen javni poziv za učesnike u kulturnoj manifestaciji 'Dani općine Travnik'

Načelnik Općine Travnik objavio je javni poziv za učešće u programu obilježavanja manifestacije "Dani općine Travnik "u 2019.godini, koja se održava 21.03.2019.godine.

Ovim pozivom pozivaju se javne ustanove, nevladine organizacije, udruženja građana, sportski klubovi, privredni subjekti, neformalne grupe građana, pojedinci i svi zainteresovani, da daju prijedloge za određene aktivnosti i manifestacije i na taj način se aktivno uključe u kreiranje prijedloga programa obilježavanja Dana općine Travnik.

Planirano je da programske aktivnosti traju u periodu od 15.03.2019.g. – 30.03.2019.g., na cijeloj teritoriji općine Travnik. Stoga se pozivate, da svojim prijedlozima konkretnih aktivnosti u navedene dane, doprinesete, da dane od 15.03.2019.g. – 30.03.2019.g. obilježimo na način na koji to naša općina zaslužuje, stoji u dopisu.

Prijedlog treba da sadrži najmanje: kratak sadržaj aktivnosti, lokaciju, vrijeme održavanja, broj učesnika, kontakt osobu (tel. ili e-mail adresu).

Svi zainteresovani svoje prijedloge za učešće u programu mogu dostaviti do 31. januara 2019.g. na adresu: Općina Travnik – kabinet načelnika, Konatur bb Travnik, sa naznakom „Za učešće u programu obilježavanja Dana općine Travnik 2019.g.“ ili e-mail adresu: urednacelnika@opcinatravnik.com.ba

Prijedlozi pristigli do navedenog roka biti će razmatrani od strane Organizacionog odbora za obilježavanje Dana općine Travnik u cilju definisanja konačnog programa.

Javni poziv - Dani općine 2019

Novum.ba

Vezano: