Novi Travnik/ U četvrtak 15. redovna sjednica Općinskog vijeća

Sjednica će se održati u četvrtak 17.01.2019. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u 10.00 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći Dnevni red:

-Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Novi Travnik za 2019 godinu;
-Prijedlog Odluke o općinskim komunalnim taksama;
-Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti za pokretanje postupka dodjele koncesije firmi Stub d.o.o. Bihać, za geološka istraživanja i eksploataciju kamena – mermernog krečnjaka;
-Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na potpisivanje Sporazuma o međuopćinskoj saradnji u oblasti zbrinjavanja otpada;
-Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim naknadama;
-Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina;
-Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za žalbe;

Novum.ba

Vezano: