Zakazana sjednica Općinskog vijeća Gornji Vakuf - Uskoplje

Predsjedavajući Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje Goran Batinić, sazvao je 17. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje koja će se održati dana 14. 2. 2018. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u Velikoj sali općine Gornji Vakuf - Uskoplje.

Za sjednicu je predložen slijedeći

DNEVNI RED

  1. Vijećnička pitanja
  2. Usvajanje Zapisnika sa 16. redovne sjednice Općinskog vijeća
  3. Razmatranje Odluke o sakupljanju, odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada, načinu

plaćanja i visini cijena usluga na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje

  1. Izvještaj o izvršenju Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu
  2. Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima i odgovorima na vijećnička pitanja
  3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2019. godinu
  4. Prijedlog Godišnjeg plana i programa održavanja i rekonstrukcije lokalnih puteva na

području općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2019. godinu

  1. Nacrt Odluke o utvrđivanju tarife komunalnih taksi.
  2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju naziva ulica u naseljima Gornji Vakuf-

Uskoplje i Batuša.

10. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluka o prijenosu stalnih sredstava, bez naknade,

JU Centar za obrazovanje, sport i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje

11. Razmatranje inicijativa Kluba vijećnika SDP-a :

a) Inicijativa br. 79/18 od 18.12.2018. godine

b) Iinicijativa br. 84/18 od 18.12.2018. godine

c) Inicijativa br. 85/18 od 18.12.2018. godine

d) Inicijativa br. 86/18 od 18.12.2018. godine

12. Informacija o stanju i raspolaganju općinskom imovinom

13. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječene građevinske cijene m2 stambenog i poslovnog

prostora u državnoj svojini na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje za proteklu 2018. god.

Novum.ba

Vezano: