Zakazana 110. sjednica Vlade SBK/KSB

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 33. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst), premijer SBK Tahir Lendo sazvao je 110. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 14.2. 2019. godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 36. i 37. vanredne sjednice Vlade – Sekretar Vlade

2. Izvještaj o radu Vlade Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu – sekretar Vlade Kantona

3. Program rada Vlade Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu – sekretar Vlade Kantona

4. Prijedlog odluke o usvajanju Master plana razvoja turizma za područje općina Fojnica, Kreševo, Busovača i Vitez – Ministarstvo privrede

5. Prijedlog odluke o korištenju sredstava za podmirenje obveza prema izvršnim sudskim odlukama

6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za potrebe MUP-a - Ministarstvo unutrašnjih poslova

a) Za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju zgrade PS Donji Vakuf

b) Za reviziju glavnog projekta za izgradnju zgrade PS Donji Vakuf

7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za potrebe Zavoda za javno zdravstvo KSB/SBK – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za potrebe Udruženja penzionera SBK/KSB – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku klima uređaja – Ured za zakonodavstvo

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta (2 škole) – Ministarstvo obrazovanja ,nauke, kulture i sporta

11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta (4 škole) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

12. Saglasnost za nabavku računarske opreme ( 5X printera) za potrebe Kantonalnog tužilaštva Travnik – Ministarstvo pravosuđa i uprave

a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku printera

13. Saglasnost za povećanje plaće za obavljanje poslova drugog radnog mjesta – Ministarstvo pravosuđa i uprave

14. Saglasnost za prijem namještenika na određeno vrijeme u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

15. Saglasnost za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave

16. Saglasnost za nabavku računarske opreme za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova

17. Saglasnost za prodaju starih registarskih pločica i motorne pile – Ministarstvo unutrašnjih poslova

18. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku roba za potrebe škola ( 3 škole) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

19. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku ormarića za prvu pomoć – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

20. Saglasnost za isplatu sredstava po rješenju Ureda za razmatranje žalbi – Ured za javne nabavke

21. Izvještaji o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara – Ministarstvo unutrašnjih poslova

22. Izvještaj o utrošku sredstava za materijalne troškove policijskog komesara za 2018. godinu – Ministarstvo unutrašnjih poslova

23. Izvještaj o utrošku sredstava Tekuće rezerve premijera Kantona i ministra financija za IV. kvartal 2018. godine – Ministarstvo finansija

24. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu februar 2019. godine – Stručna služba Vlade

a) Ministarstvo unutrašnjih poslova

b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

c) Ministarstvo pravosuđa i uprave

d) Ministarstvo privrede

e) Ministarstvo finansija

25. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu februar 2019. godine – Stručna služba Vlade

a) Ministarstvo unutrašnjih poslova

b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

c) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

d) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

26. Imenovanja i razrješenja

a) Rješenje o imenovanju Komisije za nabavku ortopedskih pomagala

b) Rješenje o imenovanju Komisije za nabavku peći za grijanje u OŠ „Dolac“ Travnik

Novum.ba

Vezano: