Usvojen Budžet općine Vitez za 2019.godinu

Na 15. sjednici Općinsko vijeće Vitez je usvojilo Budžet općine Vitez za 2019. godinu koji iznosi 10.837.000 KM.

Osim budžeta usvojena je i Odluka o izvršenju Budžeta općine Vitez za 2019. godinu, a usvajanju je prethodila Javna rasprava na kojoj su sa svojim idejama u kreiranju prijedloga budžeta mogli učestvovati građani, predstavnici javnih poduzeća i ustanova, mjesnih zajednica, sportskih i kulturnih organizacija, udruženja građana i neprofitne organizacije.

Najznačajnije stavke u rashodima i izdacima Budžeta općine Vitez su Kapitalni izdaci, gotovo 4 miliona maraka, i to za realizaciju projekata koji će poboljšati uslove života građana općine Vitez. Među navedenim projektima je izgradnja mosta na rijeci Lašvi, rekonstrukcija javne rasvjete na području cijele općine, unapređenje sistema vodosnabdijevanja, te rekonstrukcija kanalizacijskog sistema.

U tekućim transferima Budžetaza 2019. godinu (3,4 miliona maraka) Općina Vitez je prepoznala dodatna izdvajanja za studentske stipendije, izdvajanja za porodilje, te za socijalno ugrožene stanovnike općine Vitez.

Budžetza 2019. godinu predvidio je i izdatke za plaće i naknade troškova uposlenih (2,2 miliona KM). Izdaci se odnose na planirani rast plaća za 3 % čime će se osnovica plaće radnika Općine Vitez od 310 KM izjednačiti sa osnovicom plaća radnika  u općinama u Kantonu Središnja Bosna.

Na sjednici Općinskog vijeća Vitez općinski načelnik Tomislav Bošnjak-Matić je istaknuo da općina Vitez nikada nije ostvarila veći budžet.

Novum.ba

Vezano: