Donosimo raspored radarskih kontrola za 22. februar u SBK

Stacionarni radari
 •  
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
 • PS TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 02.2019. -

  PS TRAVNIK

  18:30 do 19:30 sati Dolac na Lašvi 
  20:00 do 21:00 sati Kalibunar - BP ABA
  21:30 do 22:30 sati M-5 Šehida 
  23:30 do 00:30 sati Donje Putićevo
  01:00 do 02:00 sati Nova Bila

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 02.2019. -

  PS VITEZ

  08:00 do 11:00 sati R-440 Zabilje
  11:00 do 16:00 sati M-5 Bila – Ti Oil

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 02. 2019. -

  PS FOJNICA

  09:30 do 11:00 sati Ostružnica Polje
  11:30 do 13:00 sati ulica Bosanska

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 02. 2019. -

  PS BUGOJNO

  08:00 do 09:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije 
  10:00 do 11:30 sati regionalni put, Ždralovići
  12:00 do 13:30 sati ulica Sultan Ahmeda
  19:00 do 20:30 sati ulica Armije BiH
  21:00 do 22:00 sati ulica 307.mot.brigade (Sultanovići)
  22:30 do 23:30 sati ulica Terzići I (veterinarska stanica)
  00:00 do 01:00 sati ulica Slobode (BSO)

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 02. 2019. -

  PS DONJI VAKUF

  17:30 do 19:30 sati Oborci
  20:00 do 22:00 sati Rujanci

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 02. 2019. -

  PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  10:00 do 11:00 sati ulica Vrbaska (autobusna stanica/kolodvor)
  12:30 do 13:30 sati Duratbegović Dolac

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 02. 2019. -

  PS JAJCE

  09:00 do 11:30 sati M-16 HE Centrala II 
  12:00 do 14:30 sati M-16 Podmilačje

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 02. 2019. -

  PS KISELJAK

  08:30 do 11:00 sati Bilalovac
  12:00 do 14:30 sati Jehovac
  17:00 do 19:00 sati Gromiljak
  23:30 do 01:30 sati ulica Kraljice Katarine

 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 02. 2019. -

  PS NOVI TRAVNIK

  08:30 do 09:30 sati ulica S.Tomaševića, BEST
  15:00 do 16:00 sati ulica Kalinska

Novum.ba

Vezano: