CZ Bugojno: Segment civilne zaštite treba kontinuiranu pažnju

Iskustva iz proteklih godina dovoljan su razlog da se segmentu civilne zaštite posveti kontinuirana pažnja, istaknuto je na svečanoj sjednici u Bugojnu, koja je održana povodom 1. marta, Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite Federacije BiH.

Naglašeno je da su u 2018. na području toga grada uspješno realizirani brojni projekti iz nadležnosti općinskog štaba CZ, te posebno istaknute aktivnosti prikupljanja NUS-a i deminiranja na površini od oko pedeset dunuma.

– Realiziran je projekt uređenja korita rijeke Vrbas u dijelu Kandijskog mosta, u vrijednosti od 200.000 KM, i osigurano oko 8.000 KM za porodice čiji su objekti oštećeni u 54 registrirana požara na području našeg grada u prošloj godini – istaknuo je šef Službe za CZ-tu općine Bugojno Mirsad Karadža.

Po riječima komandanta Štaba CZ općine Bugojno Hasana Ajkunića, u sanaciju korita rijeke Vrbas i njegovih pritoka uložen je iznos od oko 400.000 KM, a u pripremi je realizacija novog projekta, finansijske vrijednosti oko 350.000 maraka.

– Također, završena je sanacija klizišta u naselju Kordići i za tu namjenu obezbijeđeno 50.000 KM. U pripremi je sanacija još jednog klizišta – naglasio je.

Dodao je kako do 2025. očekuje da se u cjelosti okonča deminiranje preostalih, minama zagađenih površina, na području bugojanske općine.

Za zasluge u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Štab CZ-te je dodijelio posebne pohvale i zahvalnice pojedincu Nijazu Jusufspahiću, kao i mjesnim zajednicama Gračanica i Vučipolje, koje su na svečanosti uručene njihovim predsjednicima Omeru Dediću i Semedinu Omerinoviću.

FENA

Vezano: