Javni poziv za dostavljanje prijedloga za Dan općine Novi Travnik

Na temelju Rješenja Načelnika Općine Novi Travnik broj: 01-49-577/19 od 06.03. 2019. godine Organizacioni odbor za obilježavanje Dana Općine Novi Travnik 2019. Godine raspisuje

Javni poziv

za dostavu prijedloga za organizaciju manifestacija kulturnog i sportskog sadržaja a u povodu 14.06., Dana Općine Novi Travnik

Pozivaju se Javne ustanove, Javna poduzeća, Mjesne zajednice, osnovne i srednje škole, nevladine organizacije kao i građani Novoga Travnika koji žele uzeti aktivno sudjelovanje u obilježavanju Dana Općine Novi Travnik da svoje prijedloge i plan aktivnosti Organizacijskom odboru dostave najkasnije do 03.05. 2019.godine.

Vremenski interval: Obilježavanje Dana općine bit će upriličenu u periodu od 5.6.2019. (srijeda) do 15.06.2018. (subota ).

Sadržaj programa i ciljne grupe:

Program treba zadovoljiti interese šire lokalne zajednice a u fokusu ovogodišnjeg 70. jubilarnog obilježavanja Dana općine, za sljedeće ciljne grupe:

1. Djeca

2. Umirovljenici

3. Omladina u dobi od 15 do 30 godina

4. Građanstvo (univerzalni interesi šire grupacije)

Sadržaj prijedloga:

Svaki prijedlog treba da sadrži:

-Naziv aktivnosti

-Vrijeme i mjesto održavanja

-Nositelja aktivnosti

-Saradnike na realizaciji

-Način informiranja javnosti o održavanju manifestacije

-Financijska sredstva potrebna za realizaciju manifestacije

Prijedlozi i projekti predaju se na protokolu Centra za usluge građanima Općine Novi Travnik ili putem pošte na adresu Kralja Tvrtka bb Novi Travnik s naznakom za: Organizacioni odbor za obilježavanje „Dana općine Novi Travnik 2019“.

Novum.ba

Vezano: