Oduzete vakufe vratiti od države: Od preko 80 u Travniku vraćeno samo 19 vakufa i to na korištenje

U velikoj sali Općine Travnik u Travniku danas je, petog dana u okviru ovogodišnje manifestacije ”Dani vakufa u Bosni i Hercegovini“ koja se održava u periodu od 2. do 13. aprila u više općina u BiH, upriličen okrugli sto na temu „Vakufi na području Travnika“.

Pored Travnika brojni sadržaji manifestacije se održavaju u Sarajevu, Zenici, Janji, Goraždu, Zavidovićima i Kiseljaku, a na ovaj način kroz različite projekte Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini nastoji afirmisati socijalni aspekt vakufa, ostvarujući svoju humanu i karitativnu funkciju.

Dr. Senaid Zajimović, direktor Vakufske direkcije IZ u BiH je kazao za Novum.ba kako je namjera tokom organiziranja ovakve manifestacije animirati širu društvenu javnost o ulozi i značaju vakufa, te aktualirizirati sva ona velika i slavna imena iz prošlosti koja su zaslužna za nastanak bh. gradova i njihovu urbanizaciju. Zajimović je također naglasio da je jedan od glavnih motiva organizacije ovakvih manifestacija i upoznavanje potencijalnih vakifa o potrebi ulaganja sredstava u dobro, kako bi se život ovdašnjeg čovjeka učinio lakšim, te državi i drugim vladinim i nevladinim organizacijama pomoglo u realizaciji značajnih projekata.

„Želja nam je i da podsjetimo odgovorne iz zakonodavne i izvršne vlasti na njihvu obavezu o povratu vakufske imovine, te u tom kontekstu, svake godine u različitim gradovima BiH organiziramo različite sadržaje, a ove godine akcenat je na naučnim skupovima gdje želimo posebno potencirati pitanje socijalne uloge vakufa od kada je nastao vakuf i njegovoj potrebi danas u društvu”, rekao je Zajimović.

Na današnjem okruglom stolu koji je organizovan u saradnji sa Medžlisom IZ Travnik i Muftijstvom travničkim, o vakufima na području općine Travnik govorilo je 12 izlagača, s ciljem naučne analize vakufa u historijskom kontekstu, trenutnom stanju ali i perspektivi vakufa na ovom području, nakon čega će se sve službene zabilješke publikovati u Zborniku radova.

Zajimović je ovom prilikom naglasio da su vakufi, zaslugom prije svega političkih sistema u proteklim periodima nestali iz pravnog sistema države, ali i iz školskih udžbenika, te su nažalost u opasnosti da nestanu i kao termin koji je veoma važan za zakone koji se donose.

„Nekadašnjim zakonima je eksproprisana, pljačkana i oduzimana, ne samo vakufska imovina već i imovina i drugih vjerskih zajednica ali i fizičkih i pravnih lica, međutim danas se također donose zakoni koji imaju veoma loše posljedice, te mi u Islamskoj zajednici BiH smatramo da se ne bi trebali bez konsultacije sa vjerskim zajednicama kojima je oduzeta imovina donositi takvi zakoni“, kazao je Zajimović.

Naglasio je također da vakufe treba vratiti njihovoj osnovnoj funkciji, te da je najveći broj vakufa bio određen za potrebe šire društvene zajednice i da se radi o socijalnim i humanitarnim vakufia, ali i da se najmanji dio odnosi na vjerske, odnosno obrazovne aktivnosti.

Također je naglasio da traže od države da vakufe stave u funkciju i da ih daju onima kojima su namijenjeni, a na pitanje kolika je vjerovatnoća da će se to uskoro desiti, Zajimović je kazao da očekuju hrabrog lidera koji će udovoljiti ne samo vjerskim zajednicama, nego i drugim fizičkim i pravnim licima, naglašavajući da  svega 7% od oduzete imovine se odnosi na vjerske zajednice, te da se ogroman dio odnosi na druga fizička i pravna lica kojih nema u potraživanjima, tako da se stiče dojam da samo vjerske zajednice nešto traže i da to što oni traže košta 55 milijardi, te da to nije tačno, jer procjena njihove imovine, kako naglašava iznosi oko 5 milijardi.

Muftija travnički, dr. Ahmed-ef. Adilović je ovom prilikom naglasio da je Travnik bio jedan od najjačih gradova sa vakufima, te da je vrlo važno i značajno što su se eminentni stručnjaci uključili u istraživanje ove materije.

Preko 80 oduzetih objekata na području općine Travnik su bili vakufski, a do danas je 19 dućana vraćeno na korištenje, ali ne i u vlasništvo. Također, prema zvaničnim podacima do kojih se došlo u okviru ovog istraživanja zaključeno je da je oko 80 % vakufa u BiH oduzeto od raznih sistema koji nisu bili naklonjeni, odnosno nisu poštivali vjerska prava, kako ističe Adilović, te naglašava da je naslijeđeno samo 20% vakufa, a na pitanje kada će biti vraćen ostatak imovine, ističe da je posebno važno da se donese Zakon o restituciji koji će zapravo biti osnova za vraćanje vlasništva.

Okosnicu manifestacije „Dani Vakufa u BiH“ čine upravo kulturno-obrazovni i vjerski sadržaji među kojima su pored današnjeg okruglog stola preostali i polaganje kamena temeljca za izgradnju vakufskog poslovnog objekta ”Divanhana” u Kiseljaku, otvaranje rekonstruisane Šarene džamije u Travniku i promocija knjige ”Mostarski vakufi od 1931. do 2013. godine.

Novum.ba

Vezano: