Općina Novi Travnik objavljuje oglas za dodjelu Javnih priznanja u 2019. godini

Komisija za dodjelu nagrada i priznanja  raspisuje se javni oglas za podnošenje prijedloga pravnih i fizičkih lica kojima će se dodjeljivati javna priznanja Općine Novi Travnik u 2019. godini.

Javna priznanja Općine Novi Travnik, koja će se dodjeljivati u 2019. godini u skladu sa Odlukom o javnim priznanjima su Plaketa Općine Novi Travnik i Pohvala Općine Novi Travnik.

Kriteriji za dodjelu priznanja su najbolji rezultati postignuti u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području rada, objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentovana postignuta ili nagrađena ostvarenja i rezultati, uživanje ugleda stručnjaka i djelatnika iz određene oblasti odnosno uspješno privredno društvo, ustanova, udruženje građana ili drugi pravni subjekt.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja imaju građani, udruženja građana, vijećnici Općinskog vijeća Novi Travnik, načelnik Općine Novi Travnik, tijela mjesnih zajednica, ustanove, privredna društva, strukovne organizacije, vjerske zajednice i drugi pravni subjekti.

Oglas će biti otvoren od 16.04. –30.04.2019. godine.

Novum.ba

Vezano: