Održana Skupština SLOuSBK

Foto: Slobih.ba

Foto: Slobih.ba

Proteklog vikenda je u Centru za kulturu općine Travnik održana redovna Skupština Saveza lovačkih organizacija u SBK. Ovogodišnji domaćin Skupštine bilo je LD "Vlašić" iz Travnika. Na Dnevnom redu našli su se izvještaji o radu Upravnog odbora, Izvještaj o finansijskom poslovanju SLOuSBK, te Izvještaj Nadzornog odbora. 

Svi izvještaji su usvojeni jednoglasno. Treba spomenuti da se na Skupštini razgovaralo o aktuelnoj problematici kada je u pitanju lovstvo u SBK. Problem predstavlja što se na Skupštini SBK nikada nije usvojila odluka Vlade SBK da se formiraju lovišta po principu "Jedna općina-jedno lovište", te je samim time stopirano dodjeljivanje lovišta lovačkim društvima na korištenje.

Iz SLOuSBK odlučeno je da će već formirana radna grupa nastaviti sastanke sa predstavnicima vladajućih struktura u cilju pronalaženja riješenja i stavljanja na dnevni red Skupštine SBK odluke o ustanovljavanju granica.

Također delegati su poručili da neće pristati na djelimična riješenja, odnosno da sve općine moraju da budu zahvaćene ovom odlukom, pa tako i Gornji Vakuf.

"Problem u Gornjem Vakufu je što imamo dva lovačka društva, ali za razliku od ostalih općina, u Gornjem Vakufu lovačka društva ne mogu da nađu zajedničku riječ. Mi smo pozivali i nastavit ćemo pozivati da se nađe kompromis, ali vjerujte da je svim lovcima u Gornjem Vakufu izuzetno teško", rekao je Haris Milanović, delegat iz Gornjeg Vakufa.

Problem u SBK donekle je riješen osnivanjem jedinstvenih udruženja na nivou općina koje su trebale da preuzmu gospodarenje, odnosno upravljanje lovištem. Ovakav sistem primjenjen je i isproban u toku jedne godine, a po osnovu Riješenja koje je izdalo nadležno ministarstvo, u svim općinama gdje egzistiraju dva društva, osim u Gornjem Vakufu te su lovci u ovoj općini četiri godine uskraćeni za bilo kakve lovne aktivnosti. 

"Svi prisutni delegati bili su saglasni u jednom, a to je da status quo ne odgovara ni lovcima, a najštetniji je za divljač i lovišta, jer se nedodjeljivanjem lovišta razvija krivolov i uništava fond divljači, "rekao nam je predsjednik U.O. SLOuSBK, Naim Pičar Pilot.

Novum.ba/Slobih.ba

Vezano: