FOTO: Dan otvorenih vrata u MSŠ 'Busovača' Busovača

Mješovita srednja škola Busovača je u četvrtak 25.04.2019. godine bila domaćin za učenike završnih razreda sa područja Kaćuna, Busovače, Kiseljaka i Fojnice. Svi uposlenici su uzeli aktivno učešće u organizaciji ove manifestacije. Profesori, pedagogica, uprava škole, učenici i pomoćno osoblje, svi su marljivo radili da ovaj dan protekne u najboljem redu. U holu su se predstavile: Novinarska, Historijska, Kulturno-zabavna, Fotografska sekcija, Ekološka sekcija, Acces i LEAD program, ASU BiH i Vijeće učenika. Učenici koji su dolazili u grupama su imali svoje vodiče koji su ih proveli kroz prostorije škole. Na prvom spratu su se predstavile Šahovska sekcija i Sekcija stolnog tenisa, te mašinska struka smjer zavarivači i atomehaničar sa svojom Radionicom mladih. Na spratu su goste dočekali predstavnici ekonomske škole sa svojim zanimanjima bankarski i ekonomski tehničar. Preduzeća za vježbu su gostima predstavljena u punom sjaju. Mašinska tenička škola je takođe predstavila svoja zanimanja u kabinetu informatike za zanimanje konstruktor na računaru i mašinski tekničar za kompjutersko upravljanje mašinama. Profesori Poljoprivrednog aktiva veoma kreativno i smjelo su se predstavili, sa prigodnim brošurama i video prezentacijom. Finiš druženja bio je turnir u školskoj dvorani gdje su se predstavile sportske sekcije. Učenicima i gostima su bili obezbjeđeni sendviči i sokovi. Zanimanja koja se učenicima nude u narednoj školskoj godini su:

Ekonomska škola (IV godine) – ekonomski tehničar i

                                                   bankarski tehničar

Mašinska škola (IV godine) – mašinski tehničar – konstruktor na računaru

                                                             mašinski tehničar  za kompjutersko upravljanje mašinama

Poljoprivredna škola (IV godine) – poljoprivredni  tehničar opći smjer i

                                                              poljoprivredni  tehničar voćarski smjer

Mašinska stručna škola (III godine) – zavarivač i automehaničar

 

Pored redovne nastave učenici mogu pohađati  i vannastavne aktivnosti po želji.  U školi postoje sljedeće sekcije:

Sportske sekcije, Informatička, Historijska, Novinarska, Ekološka, Kulturno-zabavna, Fotografska, Šahovska, kao i Sekcija grafičkog dizajna i Radionica mladih. Učenicima je omogućena dodatna nastava iz matematike i engleskog jezika (Acces i LEAD program), kao i dopunska nastava po potrebi.

Novum.ba

Vezano: