Sutra sjednica Općinskog vijeća Jajce

Za utorak, 30.4.2019. godine zakazana je 12. redovna sjednica Općinskog vijeća Jajce. Sjednica će se održati u Velikoj sali Općine s početkom u 13:00 sati.

Za 12. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Jajce predložen je sljedeći: 

D N E V N I   R E D

1.Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Odluka o osnivanju općinskih službi za upravu;

2.Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan održavanja, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih i nekategoriziranih cesta općine Jajce za 2019. godinu; 

3.Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Skupštine JP Radio-televizija d.o.o. Jajce;

4.Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Skupštine Vodovod i kanalizacija d.o.o. Jajce;

5.Prijedlog Programa i kriterija za raspodjelu sredstava iz Granta za poljoprivredu u 2019. godini;

6.Prijedlog Odluke o adresnom sustavu općine Jajce i označavanju naseljenih mjesta, ulica i trgova nazivima te zgrada brojevima;

7.Prijedlog Odluke o angažovanju osoba za stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa;

8.Prijedlog Odluke o kriterijima za samozapošljavanje za 2019. godinu;

9.Prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima;

10.Prijedlog Odluke o prodaji teretnih vozila TAM 80 i MAGIRUS;

11.Prijedlog Odluke o uslovima i načinu korištenja plovila na rijekama i jezerima na području općine Jajce;

12.Prijedlog Zaključka o pregledu ulaganja u infrastrukturne objeke posredstvom granta EIB-a i vlastitih ulaganja u sklopu WATSAN projekta Općine Jajce u periodu 2015-2018 (po komitetima) zaključeno sa 31.12.2018.godine sukladno Zaključku OV-a broj:01-01-6-656/19 od 28.01.2019. godine;

13.Prijedlog Zaključka o dopuni informacije u skladu sa Zaključkom OV Jajce broj: 01-01-6-655/19 od 28.01.2019. godine;

14.Prijedlog Zaključka o prihvatanju inicijative Općinskog načelnika za izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u SBK i Zakona o šumama SBK;

15.Prijedlog Zaključka o prihvatanju inicijative zastupnika Skupštine Kantona koju provodi Kantonalno ministarstvo finansija za izmjenu-dopunu Zakona o porezu na promet nekretnina; 

16.Prijedlog Zaključka – Izvještaj Općinskog načelnika za period 01.01-31.12.2017. godinu;

17.Prijedlog Zaključka – Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Jajce za period 01.01-31.12.2017. godine; 

18.Prijedlog dopunskog Rješenja na ime Anto Cvitić iz Jajca;

19.Prijedlog dopunskog Rješenja na ime Zdravko Brtan iz Jajca.

Novum.ba

Vezano: