Travnik:Uslijed izlijevanja Lašve i mjesnih potoka u Novoj Biloj pogoršano stanje

Nakon privremenog smirivanja situacije i opadanja vodostaja na pojedinim lokacijama na području općine Travnik došlo je do pogoršanja stanja uslijed izlijevanja rijeke Lašve i mjesnih potoka u Novoj Biloj.

Trenutno, članovi Štaba civilne zaštite Općine Travnik prikupljaju informacije sa terena, te određuju potrebne operativne mjere. Prema posljednjem presjeku stanja sa terena područje Gladnika je najugroženije. Sluzba civilne zaštite Općine Travnik sačinila je vanredni izvještaj a aktivirani su svi povjerenici civilne zaštite.

Novum.ba

Vezano: