Općina Vitez objavljuje poziv nevladinim organizacijama za dostavu prijedloga projekata

Općina Vitez i projekt ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općineVitez koji su navedeni u dokumentu „Strategija razvoja općine Vitez 2014.-2020.“, iz sljedećih prioritetnih oblasti:

1. Zaštita životne sredine
1.1. Unapređenje i zaštita okoliša
1.2. Zaštita i očuvanje biljnog i životinjskog svijeta

2. Socijalna inkluzija
2.1.Poboljšanje položaja marginalizovanih kategorija stanovništva

3. Sport
3.1. Omasovljenje sporta uz edukaciju i unapređenje sportskih vještina kod djece i mladih

4. Edukacije u oblasti poduzetništva
4.1. Podrška pokretanju i unapređenju poslovnih ideja

5. Kultura
5.1. Zaštita, očuvanje i promicanje kulturne baštine viteškog kraja s posebnim akcentom na uključenje mladih u kulturno umjetničke aktivnosti


Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 70.000 KM.

Novum.ba

Vezano: