Vlada FBiH - Za projekte upravljanja čvrstim otpadom 477,8 hiljada KM

Vlada FBiH je usvojila informaciju o realizaciji Drugog projekta upravljanja čvrstim otpadom, s prijedlogom utroška sredstava od povrata PDV-a, te zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma za implementaciju utroška sredstava od povrata PDV-a u iznosu od 477814.50 KM, saopćila je Vlada FBiH.

Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom u Bosni i Hercegovini je odobrila Svjetska banke 25. novembra 2008. godine u iznosu od 40 miliona dolara.

Realizacija projekta se vrši odvojeno za svaki entitet s raspodjelom sredstava u iznosu od 55 posto za FBiH (14,89 miliona eura) i 45 posto za RS (12,19 miliona eura).

Kad je riječ o rezultatima ovog projekta, u Mostaru je izgrađena prva faza regionalne deponije, koja je počela sa radom u septembru 2014. godine.

U Tomislavgradu je urađena studija izvodljivosti odabrane lokacije Pakline.
U Gornjem Vakufu i Bihaću su urađeni projekti izgradnje prve faze regionalne deponije i Studija uticaja na okoliš, ali nisu mogle biti izdate okolišne dozvole i kreditor je odustao od daljeg investiranja.

U Živinicama je urađena projektna dokumentacija i obezbijeđene sve potrebne dozvole, ali nije bilo vremena za realizaciju radova.

Livno je dobilo regionalnu deponiju na lokaciji Korićina, a u Zenici je sanirana i zatvorena deponija otpada u skladu sa standardima EU.
Nakon okončanja projekta saldo neutrošenih sredstava iznosi 265.332,95 KM, a ostvarena su po osnovu povrata PDV-a.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je predložilo da od ovog iznosa 189012,25 KM bude dato kao podrška regionalnim i drugim sanitarnim deponijama za upravljanje otpadom u Federaciji BiH, a 189.012,25 KM za operativne troškovi realizacije projekata

Novum.ba

Vezano: