Visoko: Osniva se kompanija Bosanske piramide d.o.o.

U Sarajevu je u srijedu 15. maja 2019. održana redovna sjednica Upravnog odbora Fondacije 'Arheološki park: Bosanska piramida Sunca' u njenom sjedištu u ulici Himze Polovine 12.

Sjednici su prisustvovali predsjednik Ahmed Bosnić, te članovi Amila Omersoftić, Slobodan Stajić, Mahir Hadžiahmetović (skype) i Muhamed Ćatić (skype). Josip Svoboda je e-mailom podržao predložene odluke. Odsutni su bili Zekerijah Smajić i Vlastimir Mijović. Također, na sjednici su aktivno uzeli učešća i osnivač i direktor Fondacije dr. Semir Osmanagić, terenski arheolog Amna Agić, koordinator vodiča Ajdin Ahmetspahić, programski menađer Evelina Ćehajić, menađer u kancelariji Sandin Adilović i direktorica maloprodaje Dženana Pašić.

Upravni odbor je jednoglasno usvojio Odluku o osnivanju preduzeća pod nazivom 'Bosanske piramide d.o.o.' sa sjedištem u Sarajevu. Preduzeće će preuzeti na sebe sve komercijalne poslove Fondacije (prodaja ulaznica za arheološke lokacije, organizacija i naplata istraživačkih tura i konferencija u zemlji i inostranstvu, naplaćivanje zakupa i sl.). Direktorica preduzeća bit će Sabna Osmanagić, a predstavnik osnivača (prokura) bit će dr. Semir Osmanagić. Većina stalno zaposlenih će iz Fondacije biti transferirana u novo preduzeće.

Upravni odbor je prihvatio informaciju o tekućim projektima Fondacije u oblasti arheoloških i naučnih istraživanja, pripremi muzejske izložbe, predviđenim radovima u tunelima 'Ravne 3' i u podnožju Bosanske piramide Sunca, organizaciji Festivala i sajma za ljetni solsticij i jesenji ekvinocij, radu volontera, novoj generaciji službenih vodiča Fondacije i drugim aktivnostima.

Upravni odbor pokrenuo je proceduru za osvježenje članstva u Upravnom odboru i zadužilo članove UO da kontaktiraju potencijalne kandidate. Proširenje Upravnog odbora očekuje se na narednoj sjednici u junu 2019.

Novum.ba

Vezano: