Spisak lokacija radarskih kontrola za 20.maj 2019.

Stacionarni radari
 •  
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
 • PS TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 05. 2019. -

  PS TRAVNIK

  21:00 do 22:30 sati Turbe M-5 
  23:00 do 00:00 sati Donje Putićevo
  00:30 do 02:30 sati Nova Bila

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 20.05. 2019 -

  PS VITEZ

  08:00 do 12:00 sati M-5 Šantići
  12:00 do 16:00 sati ulica Fra Marijana Šunjića

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 05.2019. -

  PS FOJNICA


  12:30 do 14:00 sati Pločari Polje
  15:00 do 16:30 sati ulica Bosanska
   

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 05. 2019. -

  PS BUGOJNO


  08:00 do 09:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Bristovi
  10:00 do 11:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica
  12:00 do 13:30 sati ulica 307.M.brigade (Sultanovići)

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 05. 2019. -

  PS DONJI VAKUF


  16:00 do 17:00 sati Torlakovac
  18:30 do 19:30 sati Nova Travnička
  21:30 do 22:30 sati Prusac

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 05. 2019. -

  PS GORNJI VAKUF

  01:00 do 02:00 sati ulica Vrbaska (kod firme Paloč)
  12:00 do 13:00 sati Dražev Dolac

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 05.2019. -

  PS JAJCE

  09:00 do 11:00 sati M-5 Vinac
  11:30 do 13:30 sati M-5 Bravnice
  14:00 do 15:30 sati M-5 Skela

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 05. 2019. -

  PS KISELJAK


  08:30 do 11:00 sati Azapovići
  12:00 do 14:30 sati Han Ploča

 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 05. 2019. -

  PS NOVI TRAVNIK

  09:30 do 11:00 sati M-16.4 R.Bučići
  15:00 do 16:30 sati R-439 Rastovci

Novum.ba

Vezano: