Spisak lokacija radara za 22. maj 2019.

Stacionarni radari
 •  
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
 • PS TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 05. 2019. -

  PS TRAVNIK

  21:30 do 22:30 sati Dolac na Lašvi
  23:00 do 00:00 sati Kalibunar – BP ABA
  00:30 do 02:30 sati M-5 ulica Šehida

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 22.05. 2019 -

  PS VITEZ

  08:00 do 12:00 sati R-440 Bila (Grgino Polje)
  12:00 do 16:00 sati M-5 Ahmići

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 05.2019. -

  PS FOJNICA

  10:30 do 12:00 sati Lužine
  13:00 do 14:30 sati Šćitovo Polje
   

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 05. 2019. -

  PS BUGOJNO


  08:00 do 09:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije
  10:00 do 11:30 sati regionalni put, Ždralovići
  12:00 do 13:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovo

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 05. 2019. -

  PS DONJI VAKUF


  17:30 do 19:30 sati Prusac
  20:00 do 22:00 sati Rujanci

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 05. 2019. -

  PS GORNJI VAKUF


  00:00 do 01:00 sati Dražev Dolac
  08:00 do 10:00 sati ulica Vrbaska (kod firme Paloč)

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 05.2019. -

  PS JAJCE

  09:00 do 11:00 sati R-413b Lupnica
  11:30 do 13:30 sati R-413b Divičani
  14:00 do 15:30 sati R-413b Kuprešani

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 05. 2019. -

  PS KISELJAK


  08:30 do 11:00 sati ulica Kralja Tomislava
  12:00 do 14:30 sati Gromiljak

 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 05. 2019. -

  PS NOVI TRAVNIK

  10:00 do 11:30 sati M-16.4 Duhovo
  15:30 do 17:00 sati M-16.4 Vodvod, OŠ

Novum.ba

Vezano: