Dom zdravlja Jajce objavljuje javni oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 3. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JZU „Dom zdravlja“ Jajce ( broj: 01-26/19 od 14.02.2019. godine), te na osnovu Odluke Upravnog odbora JZU "Dom zdravlja" Jajce (broj: 01-41/19 od 22.03.2019. godine), Direktor raspisuje

 

J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos

 

1. Doktor medicine u Službi porodične medicine i zdravstvene njege u zajednici sa patronažom, 2 izvršioca na neodređeno vrijeme

2. Doktor medicine u Službi porodične medicine i zdravstvene njege u zajednici sa patronažom i rad na terenu u područnim ambulantama, 1 izvršilac na određeno vrijeme od godinu dana

Javni oglas preuzmite ovdje: JAVNI OGLAS - DOM ZDRAVLJA JAJCE

Novum.ba

Vezano: