Nakon usluge E-matičar Općina Jajce uskoro pokreće i Servis 48h za komunikaciju s dijasporom

Općina Jajce je prepoznala predstavnike dijaspore kao direktne korisnike administrativnih i informativnih usluga čime se nastoje ojačati komunikacija i partnerstvo s dijasporom kroz adekvatno pružanje javnih usluga u skladu s izraženim potrebama dijaspore.

Konkretne intervencije koje su do sada realizovane s Općinom Jajce, u saradnji s dijasporom i privatnim sektorom kroz direktnu grant podršku, rezultirale su uspostavljanjem e-matičara – administrativne usluge za elektronsko izdavanje ličnih dokumenata na zahtjev lica iz dijaspore, organizacijom biznis foruma za dijasporu, te rekonstrukcijom objekta u vlasništvu općine za potrebe korištenja u poslovne svrhe kompanijama iz dijaspore. U prethodnih 12 mjeseci, općina Jajce je registrovala 6,700 posjeta odjeljku dijaspora na web stranici gdje je preko modula za dijasporu pruženo 265 komunikacijskih usluga članovima dijaspore, usluga e-matičara je pružena 91 članu dijaspore, te je kroz organizaciju biznis foruma sa dijasporom okupljen 51 učesnik iz dijaspore i lokalne zajednice s ciljem iniciranja međusobne poslovne saradnje, što potvrđuje nastojanja općine da poboljša komunikaciju sa svojim građanima i reuspostavi povjerenje u organe jedinice lokalne samouprave.

Realizacija gore navedenih aktivnosti je podržana kroz projekat Dijaspora za razvoj, koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH. Projektom se namjeravaju ojačati i ohrabriti jedinice lokalne samouprave da sa građanima i privrednicima iz dijaspora rade zajedno na razvoju svojih lokalnih zajednica. 

U prostorijama Općine Jajce, 16. maja 2019. godine, održan je informativni sastanak s predstavnicima projekta Dijaspora za razvoj s ciljem identificiranja potencijalnih mogućnosti općine za uspostavljanje i pružanje javnih usluga za dijasporu. Tokom sastanka, predstavnici općinske administracije iznijeli su konkretne prijedloge za uspostavu servisa 48h kao jednu od javnih usluga za dvosmjernu komunikaciju sa građanima i građankama Jajca u inostranstvu koja će biti dostupna u narednom periodu. 

Novum.ba

Vezano: