Travnik:Usvojen nacrt Operativnog programa radova održavanja cesta u zimskom periodu

Članovi Općinskog vijeća Travnik na sjednici održanoj dana, 24.05.2019. godine, onijeli su zaključak:

  1. Utvrđuje se nacrt Operativnog programa radova održavanja cesta u zimskom periodu na području općine Travnik
  1. Nacrt odluke se stavlja na javni uvid i javnu raspravu
  1. Javni uvid ostvaruje se putem web stranice Općine Travnik i u mjerodavnoj službi
  1. Glavna javna rasprava održat će se u Općini Travnik, o mjestu, datumu i vremenu održavanja glavne javne rasprave, Služba za zajedničke i kominalne poslove će sve zainteresirane obavijestiti putem sredstava informiranja.
  1. Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt odluke dostavit će se Službi za zajedničke i komunalne poslove u roku od 30 dana od dana utvrđivanja nacrta.
  1. Služba za zajedničke i komunalne poslove dužna je pripremiti i dostaviti Općinskom vijeću Travnik prijedlog Operativnog programa radova održavanja cesta u zimskom periodu na području općine Travnik, vodeći računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iznesenim tijekom javne rasprave.
              

Nacrt operativnog programa

Operativni program zimskog održavanja I II i III prioritet

Novum.ba

Vezano: