FOTO/U Busovači uspješno očišćeno nekoliko divljih deponija

Tokom prošle sedmice uspješno je organizirana i realizirana akcija čišćenja četiri divlje deponije na šumskom zemljištu na području općine Busovača.

Asocijacija privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona u saradnji sa ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o., Donji Vakuf, šumarija Busovača, Javnim komunalnim preduzećem Komunalac d.o.o. Busovača, općinom Busovača, Lovačkim udruženjem „Zec“ Busovača, Udruženjem za zaštitu životne okoline „EKOBUS“ Busovača, Kantonalnom upravom za šumarstvo Srednjobosanskog kantona i Inicijativom za šumarstvo i okoliš u okviru projekta: Identifikacija, mapiranje i saniranje odabranih deponija koje se nalaze na šumskom zemljištu na području općine Busovača, a koji je finansiran od strane Federalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, PIU šumarstva i poljoprivrede je uspješno organizirala i realizirala akciju čišćenja četiri divlje deponije (Milavice, Tisovac, Krčevine-Barica i Putiš-Dvor) na području općine Busovača.

ŠPD Srednjobosanske šume kao društveno-odgovorno preduzeće vodi računa o zaštiti okoliša i unaprijeđenju i održivom gospodarenju šumskim resursima, te kroz ovakav vid saradnje nastoji doprinijeti smanjivanju broja divljih deponija na području cijelog Srednjobosanskog kantona.

„Ovim putem apelujemo na sve građane da kao odgovorni građani smanjimo štetan utjecaj smeća i otpada na okoliš i šumske resurse kroz organizirano odlaganje otpada. Čist okoliš naša je odgovornost i obaveza“, istakli su iz Srednjobosanskih šuma.

Novum.ba

Vezano: