Javni poziv: Kapitalne investicije koje će se finansirati iz budžeta Općine Travnik

Općina Travnik oglašava javni poziv za podnošenje aplikacija projekata za kapitalne investicije.
Sredstva će se odobravati za projekte, koji su odabrani po definiranim kriterijima i koji će djelovati u pravcu poboljšanja kvaliteta života u zajednici.

Pozivaju se svi zainteresovani – građani, vijećnici Općinskog vijeća Travnik, općinske službe, savjeti mjesnih zajednica, privredna društva, javna preduzeća, javne ustanove i druga pravna lica, samostalni privrednici i obrtnici, nevladine organizacije, da predaju svoje aplikacije sa projektima za kapitalne investicije.

Za dodjelu sredstava za kapitalne investicije projekti moraju:
- biti implementirani u toku jedne budžetske godine,
- odražavati potrebe zajednice,
- imati dugoročni utjecaj na razvoj zajednice i biti održivi
- biti u vrijednosti od 10.000,00 KM do 100.000,00 KM.

Aplikacioni zahtjev sa kriterijima za bodovanje se može dobiti na protokolu Općine Travnik, svaki radni dan od 7:00 – 15:30 sati, i preuzeti OVDJE, a za dodatne informacije o ovom javnom pozivu možete se obratiti koordinatoru Komisije za planiranje općinskog razvoja, Amiri Đelilbašić ili sekretaru Komisije Mariji Perić, na br. telefona 030/511-834.

Poziv za predaju aplikacionih zahtjeva - projekata otvoren je od 11.06.2019.godine do 28.06.2019.godine do 15:30 h.

Popunjene aplikacije se predaju na protokol Općine Travnik.

Odabir projekata će se izvršiti na osnovu Pravilnika o načinu apliciranja i odabira projekata kapitalnih investicija, broj:01-1-01-3-2-103/08 od 19.03.2008.g. i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu apliciranja i odabira projekata kapitalnih investicija, broj:01-1-01-3-2-331/10 od 13.05.2010.godine, a koji će izvršiti Komisija za planiranje općinskog razvoja imenovana od strane Općinskog vijeća Travnik.

Kriteriji prema kojima će se vršiti bodovanje aplikacija sastavni su dio aplikacionog zahtjeva.

Nepotpune i neblagovremene aplikacije neće se uzeti u razmatranje, kao ni aplikacije sa projektnim prijedlogom čija je vrijednost manja od 10.000,00 KM, odnosno veća od 100.000,00 KM.

Novum.ba

Vezano: